Speech Art Center Thailand
พัฒนาตน หนทางนำ ความสำเร็จ
088-292-6461
>> ศิลปะการพูด เยาวชน

ศิลปะการพูด เยาวชน

>>
ฝึกให้เด็กและเยาวชน
กล้าพูด กล้าแสดงออก
กล้าพูดหน้าชั้น กล้าพรีเซนต์งาน
เสริมสร้างความมั่นใจในตนเอง

 

อบรม เสาร์-อาทิตย์

10-11 มิถุนายน 2566

8,900 บาท

สถานที่ สาทรนครทาวเวอร์

(ติดBTSช่องนนทรี)

9.30-16.30 น.

พร้อมอาหารกลางวัน,ขนมเบรค,เอกสาร,วุฒิบัตร

safety:แจก face shield ทุกท่าน

อบอุ่น คุ้มค่า ปรึกษาได้ตลอดไป

 

 สำหรับ คอร์ส

   เรียนส่วนตัว 1 วัน

   เลือกวันเรียนได้ 

 

   พัฒนาตนเอง เพื่อความสำเร็จ

 

 

 

ศิลปะการพูด เยาวชน

หลักสูตรอบรม ศิลปะการพูด และการพัฒนาบุคลิกภาพ  เป็นหลักสูตรที่ให้ความรู้ความเข้าใจ ในด้านศิลปะการสื่อสาร ทั้งหลักการพูด และการพัฒนาบุคลิกภาพ ซึ่งการพูดและบุคลิกภาพของแต่ละบุคคลสามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นได้

การพัฒนาการพูด ฝึกการพูด การพัฒนาบุคลิกภาพ เป็นการเสริมสร้างความมั่นใจให้กับตนเอง เพื่อเป็นพื้นฐานอันสำคัญในการก้าวไปสู่ความสำเร็จในชีวิต  

คอร์สฝึกพูด จะช่วยทำให้ผู้นำมีการพัฒนาการพูดที่ดี ผู้นำที่จะประสบความสำเร็จจะต้องมีศิลปะในการพูด มีทักษะการพูดดี และมีบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือ ทำให้ผู้อื่นเกิดความศรัทธา ไว้วางใจ และเชื่อมั่นต่อตัวผู้นำ

เรียนการพูด ด้วยหลักสูตร  ศิลปะการพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพ จะช่วยให้ท่านมีความมั่นใจในตนเองมากขึ้น มีการพัฒนาทักษะการพูด และปรับปรุงบุคลิกภาพที่ดีขึ้นได้

 

เนื้อหาหลักสูตร

 

♦เสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดี 

  ให้น่าเชื่อถือศรัทธา

♦การขจัดอาการตื่นเต้น

  ประหม่า ตื่นเวที ไม่กล้าพูด

♦ฝึกการสื่อสารเทคนิคเฉพาะSAC

♦สร้างความมั่นใจให้กับตนเอง

♦เรียนรู้หลักการพูดที่ถูกต้อง

♦เรียนรู้เทคนิคการพูดต่างๆ

♦เทคนิคการสร้างโครงเรื่องที่ดี

♦ศิลปะการสื่อสารให้ผู้ฟังเข้าใจ

♦ศิลปะการใช้น้ำเสียง

♦การใช้ท่าทางประกอบการพูด

♦สร้างความโดดเด่นในการพูด

♦ฝึกปฏิภาณไหวพริบในการพูด

♦เทคนิคการพูดเรื่องประทับใจ

♦เทคนิคการพูดโน้วน้าวใจ

♦เทคนิคการพูดสุนทรพจน์

♦เทคนิคการพูดในโอกาสต่างๆ

♦ฝึกปฏิบัติการพูด/วิทยากรให้

  คำแนะนำเป็นรายบุคคล

 

 

      หลักสูตรนี้จะพัฒนาให้ท่านมีทักษะการพูดและการ

นำเสนอที่โดดเด่น แตกต่างจากผู้อื่น พูดดีได้อย่างมั่นใจ

 

♦เรียนรู้ทักษะการพูดที่ถูกต้องตามหลักศิลปะการ

  สื่อสาร จะช่วยให้ท่านมีการพูดที่ดีได้

♦พัฒนาจากคนที่กลัวการพูดเปลี่ยนให้กลายเป็น

  คนกล้าที่จะพูด กล้าแสดงออก ได้อย่างมั่นใจ

♦เรียนรู้การสร้างโครงเรื่องที่ดี จะสร้างความ

  ประทับใจ ให้แก่ผู้ฟัง

♦การใช้น้ำเสียงและท่าทางประกอบการพูดเพื่อ

  ทำให้ การนำเสนอเปี่ยมพลัง

♦พัฒนาบุคลิกภาพให้สง่างามทั้ง การยืน เดิน นั่ง

  และการไหว้ ที่เสริมบุคลิกภาพ ให้น่าเชื่อถือ ศรัทธา 

 

 

รูปแบบอบรม

    ♦เรียนกลุ่มย่อย 

     ♦เน้นการฝึกปฏิบัติ

     ♦ให้คำแนะนำรายบุคคล

   เพื่อพัฒนาทักษะการพูดอย่างเต็มที่ 

และมีประสิทธิภาพมากที่สุดให้กับผู้เรียน

 

 

     Smart Training by Aj.Tong

       อาจารย์พุฒิชาย กิตติมาวิกรม (อ.ต้อง)

    จบการศึกษาปริญญาโทจาก

        สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

      สถาบันการศึกษาชั้นสูงของรัฐ

     ได้รับคะแนนประเมินผลการดำเนินงาน

       สูงที่สุดของประเทศไทย

      วุฒิศิลปะการสื่อสาร นิเทศศาสตร์

           การจัดการการพัฒนาสังคม (NIDA)

         เชี่ยวชาญการพัฒนาบุคคล

 

           ผู้จัดการองค์กรชั้นนำก่อนวัย 30

         ผู้บริหารพัฒนาบุคคลบริษัทชั้นนำหลายแห่ง

         พิธีกร,วิทยากร,ผู้ร่วมจัดรายการวิทยุ,

         อ่านสปอตโฆษณา,เสียงจิงเกิ้ลสถานีวิทยุ 

       FM 94.0 MHz

        ได้รับรางวัลการพูดสุนทรพจน์ดีเด่น

       จากประธานชมรมการพูดแห่งประเทศไทย

       ได้รับโล่ห์รางวัลและเสื้อสามารถ 

       กลุ่มควบคุมคุณภาพดีเด่น

       (เป็นประธานและผู้นำเสนอผลงาน)

       ได้รับรางวัลผู้บริหารระบบบริหารงาน 

       คุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9000

 

การพูด ไม่ใช่แค่ได้พูด จะต้องพูดให้เป็น

การพูดเป็น พูดได้ดี จะก่อให้ประสบผลสำเร็จ

เจริญ ก้าวหน้า ของบุคคลในทุกสายอาชีพ

การพูดได้ดีจะต้องมีหลักวิชาการพูดที่ถูกต้อง

หากพูดโดยขาดความมั่นใจ เสียงสั่น ไม่กล้าสบตา

มือไม้วางไม่ถูก ทำให้เสียบุคลิกอย่างมาก

ขึ้นต้นพูดไม่ดี พูดวกวนไปมา ที่เตรียมไม่พูด

แต่ไปพูดที่ไม่ได้เตรียม สรุปจบไม่เป็นเรื่อง

ปัญหาเหล่านี้ อย่าปล่อยผ่าน เพราะจะเป็น

อุปสรรคต่อผลสำเร็จของท่าน 

พัฒนาทักษะการพูดเชิงปฏิบัติการ ด้วยการ

เรียนรู้แบบ Two-Way Communication

เห็นผลดีจริง อบอุ่น คุ้มค่า ปรึกษาได้ตลอดไป

ฝึกการพูด พูดดีได้ อย่างมั่นใจ